Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


tisdag 3 mars 2009

Tablet.............pen?

Jag har inte använt tablet ännu....jag har planerat att använda den när jag lär ut matematik.
Min nästa lektion som jag just nu förbereder handlar om geometriska former.
Jag tänker att tabletten måste vara bra att använda när jag visar hur eleverna ska rita, mäta och identifiera sida och vinkel.
Om det fungerar bra eller inte kan jag inte helt sanningsenligt säga. Jag utgår från att det ska bli tydligt och lätt att hantera för mej som pedagog och därmed detsamma för eleverna.
............att tabletten är bra när pedagogen ska visa och lösa matematiska problem är jag nästan säker på.
Rolig för ettor att få rita en bild på sig själva också .........
Mera work shops för att lära sig om hur jag hanterar tabletten är viktigt.
/Camilla

Inga kommentarer: