Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


torsdag 5 mars 2009

Hur jag använder pennan till min tablet-pc.

Dels så har jag börjat använda pennan som skrivverktyg när jag sitter på möten istället för att skriva på tangentbordet, fördelen är att jag kan rita och göra fiigurer samtidigt, nackdelen är att de inte går att formatera till vanlig skrivmaskins text ialla fall fattar jag inte hur man gör.

Det som händer mycket är dock att barnen på fritids tycker att de är roligt att använda pennan och rita i onenote vilket de har använt rätt flitigt.
Här har vi en elev, Liya, som ritat direkt på datorskärmen med pennan detta är en del av bilden

Inga kommentarer: