Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


söndag 8 mars 2009

pennan

Jag använder ofta pennan då jag sitter och arbetar med datorn på andra platser än vid skrivbordet.
Det fungerar väldigt bra när man har lärt sig .
Jag har också använt den när jag läst elevarbeten.
Med smartboard i klassrummet har det inte blivit av att använda pc-pennan i undervisningen.
Agneta

Inga kommentarer: