Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


måndag 24 november 2008

En bit på väg!

Det är sant!
Jag har skrivit mina två första blogginlägg och inser att det var ju inte så svårt som jag trodde. Idag när jag introducerade geometri med mina fjärdeklassare ritade jag rektanglar i parti och minut på rutat underlägg i OneNote. Alla elever var med på noterna. Vi räknade rutor (area), och hur långt det var runt om (omkrets). Mycket smidigare än att använda analoga skrivtavlan. Jag är fast. För alltid E-smart.

måndag 17 november 2008

Hej
Nu börjar jag bli lite e-smart, visade strömmad film från mediacentralen mycket smidigt!!
Min e-smart dator är för tillfället "sjuk" och går inte att starta och vår IT-tekniker är borta hela veckan så jag får använda min gamla dator så länge.
Håller på att lära mig Wikis,
TIPS bra info får man från mina kollegors projekt förra året med matteläxor, de har en gedigen beskrivning för eleverna som man kan ta hjälp av. Det finns länk från e-smart sidan till deras arbete.
/Agneta

fredag 14 november 2008

Test web2.0


Höstbild från mobilen.

onsdag 5 november 2008

Framtiden är redan här…

Hej.

Sitter just nu med min nya Tablet PC och testar lite funktioner - min 5-årige son har redan varit framme och testat pennan och förstod direkt hur man ändrade bredd och färg på pennan. Imponerad. Hur duktig kommer inte han vara när han kommer upp i tonåren, och vilka krav kommer han att ställa på skolan?

Skall försöka att publicera detta inlägg på min sida direkt från OneNote.

(Yay...det fungerade. Kul!!! Trodde dock att det skulle hamna på min reflektionsblogg. Ses imorgon.)

tisdag 4 november 2008

Vad är en e-smart lärare

För min del är en e-smart lärare någon som kan anpassa sin undervisning så att man använder de digitala resurser som finns på ett bra sätt, får med sig eleverna, gör så att föräldrar blir mer delaktiga, kan med tekniken som finns.
Som ser tekniken som ett bra komplement, till undervisningen, dvs att man använder det på ett bra sätt, får det till en naturlig del i undervisningen.

måndag 3 november 2008

Framtidens e-smarta lärare - vem?

För mig är en e-smart lärare någon som hänger med i utvecklingen och inte är rädd för att prova den nya tekniken. Under föreläsningen så insåg jag att jag är långt efter och kvalar inte alls in... hoppas på bot på detta. Några andra skriver i sina inlägg att eleverna är mer e-smarta än vad vi är och jag kan inte annat än hålla med. Ser fram emot kursen och vad den kan lära mig.

lördag 1 november 2008

Vad är en e-smart lärare?

Det första jag tänker på är en lärare som vet när det passar att använda vad. Alltså, det gäller att vara så smart att man vet när de olika pedagogiska redskapen fungerar bäst. När nyheter dyker upp är det lätt att tro att de ska frälsa det man håller på med. I stället gäller det att fundera kring vad som fungerar bra som det är och vad som det nya är bättre på och som man ska ta till sig. Variation är också viktigt. Idag blir eleverna glada när man plockar fram datorn och kopplar in projektorn. Genom att bibehålla variation bibehåller man också glädjen för de olika sättet att arbeta på i skolan. Viktigt ät också att se till så att det inte bara blir ett nytt sätt att ha förmedlingspedagogik. Det gäller att få eleverna aktiva på olika sätt.
I början känns det som om det man åter igen behöver mest av är tid. Det tar tid att se sig omkring i cyberrymden för att hitta saker som passar. På vår skola har vi just nu Liber Espresso och det är inte bara att sätta sig direkt, utan det behöver också en hel del planering och sökande.

fredag 31 oktober 2008

e-smart lärare

En e-smart lärare för mig är en lärare som ser möjligheterna av att använda IT till sin hjälp.
Internet och datoranvändningen för mig är numera nödvändig i skolan. Det är ett mycket bra komplement till boken. Allt blir roligare, intressantare och mera spännande med datorns hjälp.
En e-smart lärare är en lärare som låter eleverna använda sig av den moderna IT tekniken idag och som lär sina elever att använda datorn flitigt och med kritiska ögon när det gäller trovärdigheten i allt som står där.
Läraren idag är en coach som hjälper eleverna att själva hitta information och kunskap.

tisdag 28 oktober 2008

E-smart?

Jag inser att jag nog alltid kommer att ha elever som är ännu mer E-smarta än jag. Som E-smart pedagog vågar jag  ta hjälp av dem. Jag vet vad jag letar efter, och jag vet var jag kan hitta det jag behöver. Jag får inte panik när tekniken krånglar. Om jag är E-smart. Jag är kräsen i mitt digitala urval, och sållar bort det som inte passar i min planering. Som E-smart pedagog dubbelarbetar jag inte, gör inte mitt arbete först analogt och sedan digitalt. Om jag är E-smart. 

måndag 27 oktober 2008

En e-smart pedagog är...

... en pedagog som kan en del om IT.
En pedagog som dagligen arbetar med hjälp av sin dator/kanon.
Denna person hittar snabbt det hon söker. Känner till internetvärlden och olika program som passar till de olika ämnena.
Denna person använder olika pedagogiska program i sin undervisning. Istället för de gamla mossiga kartorna som ibland finns i klassrummen använder hon google earth (hette programmet så?)

Pedagogen har koll på vilken fakta är relevant att använda och läsa på internet och låt barnen ta del av det i undervisningen.

Jag hoppas jag kommer dit en dag;)

söndag 26 oktober 2008

Vad är en E-smartlärare för mig?

En E-smartlärare för mig är en lärare som ser pedagogiska vinster med att jobba med digitala lärresurser samt kan genomföra dem. Han är inte rädd att prova nya tekniker även om det kanske inte alltid fungerar som han förväntar sig. En E-smartlärare hittar då lösningar och kan gå vidare i arbetet tillsammans med eleverna.

Sabina

e-smart generellt

Många diskuterar äganderätten till digitalt producerat material. Min fundering är: varför finns det inte någon diskussion kring analogt producerat material? Varje läsår får eleverna med sig hem det de har producerat i skolan. Alla häften med texter, ritningar, syslöjd, träslöjd... Vad är det för skillnad när ett arbete produceras digitalt? Jag måste ha missat något...

E-smart lärare

En e-smart lärare för mig är en pedagog som (förutom att vara innovativ, visionär, flexibel...) är orädd för teknik, vågar prova nytt, vill vara effektiv och miljövänlig. Allra viktigast är nog ändå att vara ett steg (eller två)före eleverna när det gäller användning av it. Speciellt för mig som är IT-lärare. //Marjatta
PS Detta skrev jag redan 19/10 men som en kommentar till Sandras blogg.
En e-smart lärare

En e-smart lärare för mig är en pedagog som kan så pass mycket inom IT att personen ifråga med datorns hjälp lätt kan hämta relevanta texter skrivna för den åldersgrupp eleverna är i. Som utan större besvär hittar beskrivande bilder och musik som kan förstärka syn- och hörselintrycket hos eleverna.
Allt detta får naturligtvis både användas, kopieras och produceras på nätet.

Pedagogen ifråga är naturligtvis inte ett dugg orolig över att tekniken eventuellt inte kommer att fungera när väl eleverna sitter där, tysta och förväntansfulla bakom dataprojektorn och den nerdragna filmduken.

Det som ska undervisas har heller inte krävt veckor av förberedelser, utan sattes ihop under föregående kvälls förtroendetid.

Om pedagogen, mot förmodan, under lektionens gång kommer på att ett par papper har glömts bort att kopieras upp, så kommer hon eller han, så snabbt och enkelt att barnen knappast ens märker det, att scanna av dessa sidor, (på scannern som står bredvid datorn i klassrummet). På så sätt lyckas dessutom pedagogen spara på miljön då varken overheadplast eller kopieringspapper har gått åt.

Temat för dagen skulle kunna vara Världen.
Då Google maps ploppar upp på vita duken för att visuellt visa hur världsdelarna ser ut i förhållande till varandra, kan klassen samtidigt prata om hur världsdelarna en gång i tiden har suttit ihop. (Alla länders gränser och namn är dessutom uppdaterade så att de ska stämma).
Därefter går den e-smarte läraren direkt över till Gapminder, tar fram relevanta diagram över befolkningsfördelningen i världen, ställer den i relation till I-och U-länderna som också ska läras ut, för att därefter gå över till Google Earth och titta på tredimensionella bilder över stora byggnadsmonument. Naturligtvis både inuti och utanpå. Därtill integreras matematiken då klassen tillsammans genom Google Earth på ett roligt och inspirerande sätt kan räkna ut höjdskillnaden mellan Turning Torso och Frihetsgudinnan, (genom mätverktyget som finns).

Allt det här alltså utan minsta ångest över att något inte kommer att fungera som tänkt, (då inte utifrån egna erfarenheter utan utifrån vad han/hon har hört berättats har drabbat andra under liknande omständigheter).

När denna lilla enkla ”uppstart” är klar så börjar barnen skriva sina egna texter. Dessa läggs självklart ut på webben så att andra elever kan kommentera eller ändra sådant som en elev har fått om bakfoten.

För de barn som är sjuka finns efter skoldagens slut lärarens lektion att följa på nätet, eftersom den så klart är videofilmad. På så sätt slipper de gå miste om något. Till och med den elev som just den här veckan var bortrest till Thailand kunde följa klasskamraternas arbete via Internet.
Skulle någon elev ha suttit och sovit bort lektionstiden så kan de bara gå tillbaka och titta på lektionsgenomgången, om och om igen tills det sitter.

Det här är vad jag kallar en e-smart lärares vardag.

Liv Merete

torsdag 23 oktober 2008

e-smart lärare

En pedagog med öppna sinnen som nyfiket följer med i tiden och som vill fånga upp förändringar som sker i utvecklingen. Deltar aktivt, är flexibel och innovativ. Men är ändå selektiv i när man väljer bland alla de nya spännande arbetsmetoderna. Dessa främjar lärandet men man får inte bli förblindad av den tekniska briljansen, utan det ska ge en verklig sinnlig upptäckarglädje och samtidigt förbättra och utveckla det pedagogiska arbetet. Särskilt lyckat är ju att få till en uppåtgående spiral av progression som leder till att man själv utvecklas och genom detta kan utveckla andra.


Köpte själv en elektrisk skrivmaskin i slutet av 80-talet en fantastisk maskin som idag är helt passé, utvecklingen har varit och är hisnande snabb…….

E-smart lärare!

Är för mig en person som förstår att ta tillvara tekniken på ett klokt sätt. Någon som har en
plan för arbetet och ett fungerande "upplägg. Det gäller väl både att vara orädd och nyfiken men
samtidigt förstå syfte och relevans med varför man väljer it-vägen. Det kan nog vara lätt
att man famlar och då inte känner att arbetet i skolan underlättas. Men som sagt, att påbörja vandringen är väl det viktiga.

Tankar från seminarium den 23 oktober

Då satt vi här allihopa ;) trångt varmnt och kul. Nya tankar och funderingar blir det när vi är tillsammans en ide som jag fick under tiden som vi satt och pratade och som jag sedan bollade med min "parhäst" Therese, var en Fritidsblogg "barn skriver om fritids. De vi klurade på var Syfte och vad lärandet blir.
Syftet: ett syfte blir att om 3:or skriver att öka föräldrakontakten då deras föräldrar inte hämtar dm så ofta och om deras barn skriver om fritids så ökar kasnke deras föräldrar att intressera sig mer för fritids.
Lärande: Ett lärande måste bli att de barn som då ska skriva bloggen just denna gång kommer att behöva reflektera över dagen.

E-smart lärare

Jag tycker man är en E-smart lärare då man vågar avända och utmanar sig själv i användandet av tekniken. Låter även eleverna vara delaktiga i användandet - det ska inte bara bli en uppvisning! IT är ett redskap både för läraren och eleverna. Av erfarenhet (som säkert många delar) fungerar inte alltid tekniken som man önskar och har tänkt sig. I de situationer är man en e-smart lärare som man kan lösa det aktuella problemet eller vid behov dirigera om och kunna använda sig av annan IT inom samma område./Lina

E-Smart lärare.

Att vara en E-smart pedagog för mig innebär att jag är ”smart” utifrån flera synvinklar.

Att vara E-smart som pedagog kan vara hur jag utnyttjar de digitala verktyg i min undervisning. Som lärare är man ålagd att ge elever digital kompetens som Jan Hylén skriver. För detta krävs det att jag kan verktygen jag använder och om nödvändigt kan hjälpa elever att använda verktygen. Här inser jag vilken förmån jag har i att gå denna utbildning.

En annat sätt att vara E-smart att tänka det omvända. Istället för att jag ska lära ut är det viktigt att jag tar del av det mina elever kan. Det kan vara en klar fördel att vi talar samma ”språk”. För somliga lärare är IT användandet relativt nytt. Våra elever föddes i ett samhälle där de troligen inte kan tänka sig hur det var innan datorn fanns. Att inte ta del av deras kunskap inom IT vore helt klart osmart.

För min egen del är situationen något annorlunda då jag är fritidspedagog och min huvudsakliga arbetsuppgift är förlag på fritids. Jag har skolsamverkan där jag har lektioner i livskunskap och stöttar läraren i klassrummet. Här ser jag helt klart fördelen med att använda digitala verktyg. Inte minst med att jobba med barnen men framför allt öppna ögonen för läraren och hjälpa läraren med de digitala verktygen. Dvs. jag delar med mig av min kunskap på min arbetsplats. Här hoppas jag att jag kommer ha en central roll att ge eleverna och lärarna IT kompetens.

E-smart lärare?

E-smart lärare?
För mig är en e-smart lärare en lärare som växlar naturligt mellan olika medier i sin undervisning.
Det kan vara tex smartboard för genomgångar, filmprojekt för att beskriva olika fenomen, elever som får möjlighet att använda bildspel vid redovisningar, wikisar mm.
Men även en lärare som är nyfiken på ny teknik och vågar prova vilka nya möjligheter tekniken kan tillföra.
Det är dock viktigt att inte tekniken tar över utan att även den mera hands-on-undervisningen får fortgå annars tror jag vi kommer tillbaks till en ny sorts ”katederundervisning”. Reflektion både av pedagog och elev är viktig.

tisdag 21 oktober 2008

måndag 20 oktober 2008

En e-smart lärare är för mig...

...en pedagog som ger sina elever möjlighet till inspirerande och motiverande undervisningsmaterial. I dagsläget så får våra elever mycket input just från media via dator/tv/mobil m.m. En e-smart lärare har rätt bra koll på vad som är aktuellet just nu och vet hur man ska använda sig av tekniken på bästa sätt.
Jag tycker även att det är viktigt att lära eleverna att vara källkritiska. Ett bra exempel är Wikipedia som många elever söker på inför olika inlämningsuppgifter, att de har kunskapen att allt som är skrivet där inte behöver vara 100%-ig fakta, vem som helst kan skriva där.
Sedan håller jag med Anders om att man som e-smart lärare väljer sina tillfällen att utnyttja IT-verktyg, när det har en bra funktion och syfte.

torsdag 16 oktober 2008

Vad en E-Smart lärare är?

Jag tycker att en e-smart lärare är en pedagog som använder sig av de it verktyg som finns vid rätt tillfälle, som tex att använda en smartboard projektor och internet uppkopplad dator vid geografi lektioner eftersom de händer rätt mycket i världen så är ofta tryckta kartböcker förlegade vilket inte google earth eller annan information på nätet är, dock gäller det ju att kolla källan så att de stämmer. IT-verktyg kan också med fördel användas när interaktivitet krävs. En e-smart lärare använder sig av it-verktyg när det går men han/hon fastnar inte i tekniken om det skulle krångla utan hoppar då elegant vidare till andra delar av lektionen.

Anders

måndag 22 september 2008

Första uppgiften!

Du har nu lyssnat på Jan Hylén och fått ett ex av hans publikation i din hand. Första uppgiften i utbildningen är att reflektera kring: Vad är en e-smart lärare för dig?
Lycka till!