Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


torsdag 5 mars 2009

Tablet pc pennan

Jag har inte använt pennan så mycket ännu.
Jag kommer att ha stor användning för den i klassrummet.
Jag kommer använda den för att hjälpa elever som är borta.
Genom att spara anteckningarna.
Peter N

Inga kommentarer: