Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


tisdag 3 mars 2009

Jaha, då var det dags att skriva här igen. Jag minns inte ens när jag skrev här sist.
Vår uppgift är ju att reflektera kring PENNAN.
Jag tycker att det inte är så viktigt att datorn har en penna. Min gick sönder när jag lät eleverna använda den på våra klassråd. Den var rolig att använda i just sådana sammanhang.
Jag fortsätter imorgon och skriver lite till, vi måste ut ur salen./Stella

Inga kommentarer: