Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


tisdag 3 mars 2009

"Pennan"
Bästa gången hitintills var när vi gjorde en minmap om vad man skulle ha med i sin PPT om ett land i Europa. Jag hade gjort en förlaga med lite tomma ovaler, visade med kanonen och skrev i med pennan de rubriker vi skulle ha med.

Inga kommentarer: