Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


torsdag 12 mars 2009

Pennan

Måste tyvärr skriva att jag inte har kommit igång med att använda pennan regelbundet. Har använt den i one note vid olika möten. Har försökt att ändra i datorn så att man kan skriva med locket nedfällt när projektorn är på. Jag har inte lyckats med det trots instruktionen vi fick på mailen. Tror att det skulle vara lättare att komma igång med "pennanvändandet" då. Dessutom är det väldigt jobbigt att skärmen är så känslig, pennan far lätt iväg.När jag läst andras bloggar har jag definitivt blivit mer intresserad av att komma igång. Pennan är säkert ett mycket bra redskap när allt tekniskt fungerar.

Inga kommentarer: