Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


måndag 22 september 2008

Första uppgiften!

Du har nu lyssnat på Jan Hylén och fått ett ex av hans publikation i din hand. Första uppgiften i utbildningen är att reflektera kring: Vad är en e-smart lärare för dig?
Lycka till!