Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


torsdag 12 mars 2009

Pennan
För mig har det varit svårt att komma igång med pennan. Blir saker och ting inte gjorda med en gång så blir ibland startsträckan alltför lång för mig.
Strax före jul hade jag en idé om att barnen skulle använda pennan för att kryssa av olika arbeten som var klara, bilden skulle då kunna ses via projektorn. Då uppstod naturligtvis problemet med att bilden slocknade på vita duken när jag fällde ner locket. Därmed gick den idén i stöpet.
Även dagen efter var tanken att jag skulle ha använt pennan för att under genomgången anteckna saker på ett power point program med bilder som jag förberett. Av det blev intet.
Därmed var pennan ett minne blott.
Ett par gånger den senaste veckan har jag med hjälp hemma försökt att följa de två instruktionerna för hur man kan få pennfunktionen att fungera på projektorn, efter att man fällt ner locket. Trots det fungerar det fortfarande inte. Kan det bli bättre?
Min förhoppning är nu att komma igång med pennan igen efter nästa workshop med one note.
/Liv Merete

Inga kommentarer: