Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


onsdag 4 mars 2009

Det känns verkligen som om jag också borde kommit igång bättre med pc-pennan mer konkret.
Användningsområdet är ju givet när man t ex ska rätta och kommentera skrivuppgifter. Ofta ber jag elever maila in uppsatster men sitter ändå och skriver ut och lämnar tillbaks pappersvägen. Ska helt klart försöka få in det under resten av terminen. Måste börja någonstans här för annars blir det inte av tyvärr. Det har strulat några gånger och då har man/jag inte haft ork och tid att göra om eller lära sig göra rätt.

Inga kommentarer: