Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


fredag 31 oktober 2008

e-smart lärare

En e-smart lärare för mig är en lärare som ser möjligheterna av att använda IT till sin hjälp.
Internet och datoranvändningen för mig är numera nödvändig i skolan. Det är ett mycket bra komplement till boken. Allt blir roligare, intressantare och mera spännande med datorns hjälp.
En e-smart lärare är en lärare som låter eleverna använda sig av den moderna IT tekniken idag och som lär sina elever att använda datorn flitigt och med kritiska ögon när det gäller trovärdigheten i allt som står där.
Läraren idag är en coach som hjälper eleverna att själva hitta information och kunskap.

1 kommentar:

Sandra Wissting sa...

Yes, samtidigt som läraren också ska våga vara just lärare... Inte lätt.