Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


torsdag 23 oktober 2008

e-smart lärare

En pedagog med öppna sinnen som nyfiket följer med i tiden och som vill fånga upp förändringar som sker i utvecklingen. Deltar aktivt, är flexibel och innovativ. Men är ändå selektiv i när man väljer bland alla de nya spännande arbetsmetoderna. Dessa främjar lärandet men man får inte bli förblindad av den tekniska briljansen, utan det ska ge en verklig sinnlig upptäckarglädje och samtidigt förbättra och utveckla det pedagogiska arbetet. Särskilt lyckat är ju att få till en uppåtgående spiral av progression som leder till att man själv utvecklas och genom detta kan utveckla andra.


Köpte själv en elektrisk skrivmaskin i slutet av 80-talet en fantastisk maskin som idag är helt passé, utvecklingen har varit och är hisnande snabb…….

1 kommentar:

Sandra Wissting sa...

...och din e-smart dator kommer säkert att användas som dörrstopp om 10 år.

Utvecklingen går hisnande fort!