Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


torsdag 23 oktober 2008

E-smart lärare?

E-smart lärare?
För mig är en e-smart lärare en lärare som växlar naturligt mellan olika medier i sin undervisning.
Det kan vara tex smartboard för genomgångar, filmprojekt för att beskriva olika fenomen, elever som får möjlighet att använda bildspel vid redovisningar, wikisar mm.
Men även en lärare som är nyfiken på ny teknik och vågar prova vilka nya möjligheter tekniken kan tillföra.
Det är dock viktigt att inte tekniken tar över utan att även den mera hands-on-undervisningen får fortgå annars tror jag vi kommer tillbaks till en ny sorts ”katederundervisning”. Reflektion både av pedagog och elev är viktig.

1 kommentar:

Sandra Wissting sa...

Ja, samtidigt som jag tror att det fortfarande är viktigt att vi lärare vågar undervisa. Att vara förebilder vad gäller kunskap. Att lärare sig ska också vara roligt! Att kunna presentera sina kunskaper på ett snyggt sätt är uppmuntrande och sporrar till vidare lärande.