Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


torsdag 23 oktober 2008

E-smart lärare!

Är för mig en person som förstår att ta tillvara tekniken på ett klokt sätt. Någon som har en
plan för arbetet och ett fungerande "upplägg. Det gäller väl både att vara orädd och nyfiken men
samtidigt förstå syfte och relevans med varför man väljer it-vägen. Det kan nog vara lätt
att man famlar och då inte känner att arbetet i skolan underlättas. Men som sagt, att påbörja vandringen är väl det viktiga.

2 kommentarer:

Liv Merete sa...

Det tycker jag var ett klokt inlägg. Att veta varför man har valt den väg man gjort så att man med IT-teknikens hjälp underlättar för sig själv i sitt arbete.
Hälsn. Liv Merete

Sandra Wissting sa...

Alla långa vandringar har börjat med trevande steg. Columbus hade aldrig tagit sig över Atlanten om han aldrig seglat ut ur hemmahamnen.