Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


torsdag 23 oktober 2008

E-smart lärare

Jag tycker man är en E-smart lärare då man vågar avända och utmanar sig själv i användandet av tekniken. Låter även eleverna vara delaktiga i användandet - det ska inte bara bli en uppvisning! IT är ett redskap både för läraren och eleverna. Av erfarenhet (som säkert många delar) fungerar inte alltid tekniken som man önskar och har tänkt sig. I de situationer är man en e-smart lärare som man kan lösa det aktuella problemet eller vid behov dirigera om och kunna använda sig av annan IT inom samma område./Lina

1 kommentar:

Sandra Wissting sa...

Ja, att våga är viktigt. Även om man är osäker på tekniken. Fallerar det så måste man ha en plan B i bakfickan. Vem har inte stått där med en trasig lektionsplanering...?

MEN, det händer alltmer sällan. Man vänjer sig vid att hantera tekniken och kan själv justera det som blev fel. Oftast.