Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


söndag 26 oktober 2008

En e-smart lärare

En e-smart lärare för mig är en pedagog som kan så pass mycket inom IT att personen ifråga med datorns hjälp lätt kan hämta relevanta texter skrivna för den åldersgrupp eleverna är i. Som utan större besvär hittar beskrivande bilder och musik som kan förstärka syn- och hörselintrycket hos eleverna.
Allt detta får naturligtvis både användas, kopieras och produceras på nätet.

Pedagogen ifråga är naturligtvis inte ett dugg orolig över att tekniken eventuellt inte kommer att fungera när väl eleverna sitter där, tysta och förväntansfulla bakom dataprojektorn och den nerdragna filmduken.

Det som ska undervisas har heller inte krävt veckor av förberedelser, utan sattes ihop under föregående kvälls förtroendetid.

Om pedagogen, mot förmodan, under lektionens gång kommer på att ett par papper har glömts bort att kopieras upp, så kommer hon eller han, så snabbt och enkelt att barnen knappast ens märker det, att scanna av dessa sidor, (på scannern som står bredvid datorn i klassrummet). På så sätt lyckas dessutom pedagogen spara på miljön då varken overheadplast eller kopieringspapper har gått åt.

Temat för dagen skulle kunna vara Världen.
Då Google maps ploppar upp på vita duken för att visuellt visa hur världsdelarna ser ut i förhållande till varandra, kan klassen samtidigt prata om hur världsdelarna en gång i tiden har suttit ihop. (Alla länders gränser och namn är dessutom uppdaterade så att de ska stämma).
Därefter går den e-smarte läraren direkt över till Gapminder, tar fram relevanta diagram över befolkningsfördelningen i världen, ställer den i relation till I-och U-länderna som också ska läras ut, för att därefter gå över till Google Earth och titta på tredimensionella bilder över stora byggnadsmonument. Naturligtvis både inuti och utanpå. Därtill integreras matematiken då klassen tillsammans genom Google Earth på ett roligt och inspirerande sätt kan räkna ut höjdskillnaden mellan Turning Torso och Frihetsgudinnan, (genom mätverktyget som finns).

Allt det här alltså utan minsta ångest över att något inte kommer att fungera som tänkt, (då inte utifrån egna erfarenheter utan utifrån vad han/hon har hört berättats har drabbat andra under liknande omständigheter).

När denna lilla enkla ”uppstart” är klar så börjar barnen skriva sina egna texter. Dessa läggs självklart ut på webben så att andra elever kan kommentera eller ändra sådant som en elev har fått om bakfoten.

För de barn som är sjuka finns efter skoldagens slut lärarens lektion att följa på nätet, eftersom den så klart är videofilmad. På så sätt slipper de gå miste om något. Till och med den elev som just den här veckan var bortrest till Thailand kunde följa klasskamraternas arbete via Internet.
Skulle någon elev ha suttit och sovit bort lektionstiden så kan de bara gå tillbaka och titta på lektionsgenomgången, om och om igen tills det sitter.

Det här är vad jag kallar en e-smart lärares vardag.

Liv Merete

2 kommentarer:

Marjatta sa...

John Bauer gymnasiet lägger ut all läxmaterial digitalt så att eleverna kan göra läxor när det bäst passar dem, hemma eller i skolan. Samtliga elever får låna en dator av skolan.

Sandra Wissting sa...

Underbar text! Om jag var elev i din klass skulle jag förmodligen lära mig massor. Dessutom skulle jag ha roligt samtidigt.

"Om pedagogen, mot förmodan, under lektionens gång kommer på att ett par papper har glömts bort att kopieras upp..."

Mot förmodan? Det har ALDRIG hänt mig iaf. ;-)