Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


torsdag 23 oktober 2008

E-Smart lärare.

Att vara en E-smart pedagog för mig innebär att jag är ”smart” utifrån flera synvinklar.

Att vara E-smart som pedagog kan vara hur jag utnyttjar de digitala verktyg i min undervisning. Som lärare är man ålagd att ge elever digital kompetens som Jan Hylén skriver. För detta krävs det att jag kan verktygen jag använder och om nödvändigt kan hjälpa elever att använda verktygen. Här inser jag vilken förmån jag har i att gå denna utbildning.

En annat sätt att vara E-smart att tänka det omvända. Istället för att jag ska lära ut är det viktigt att jag tar del av det mina elever kan. Det kan vara en klar fördel att vi talar samma ”språk”. För somliga lärare är IT användandet relativt nytt. Våra elever föddes i ett samhälle där de troligen inte kan tänka sig hur det var innan datorn fanns. Att inte ta del av deras kunskap inom IT vore helt klart osmart.

För min egen del är situationen något annorlunda då jag är fritidspedagog och min huvudsakliga arbetsuppgift är förlag på fritids. Jag har skolsamverkan där jag har lektioner i livskunskap och stöttar läraren i klassrummet. Här ser jag helt klart fördelen med att använda digitala verktyg. Inte minst med att jobba med barnen men framför allt öppna ögonen för läraren och hjälpa läraren med de digitala verktygen. Dvs. jag delar med mig av min kunskap på min arbetsplats. Här hoppas jag att jag kommer ha en central roll att ge eleverna och lärarna IT kompetens.

2 kommentarer:

Barbro sa...

Det låter jättebra att kunna så direkt i klassrummet dela med sig av It-kunskaperna.

Sandra Wissting sa...

Livskunskap...du borde kunna hitta massor av bra material på nätet för det.