Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


tisdag 4 november 2008

Vad är en e-smart lärare

För min del är en e-smart lärare någon som kan anpassa sin undervisning så att man använder de digitala resurser som finns på ett bra sätt, får med sig eleverna, gör så att föräldrar blir mer delaktiga, kan med tekniken som finns.
Som ser tekniken som ett bra komplement, till undervisningen, dvs att man använder det på ett bra sätt, får det till en naturlig del i undervisningen.

1 kommentar:

Sandra Wissting sa...

Absolut. Som jag sa så bör man använda IT för att förbättra och göra mera intressant, inte bara för att använda. Inget eget ämne, utan en metod.