Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


måndag 9 februari 2009

Jag skriver mitt tredje inlägg och relekterar här över min egen esmart-utveckling som startade från ingenting och nu har blivit till en större vardag vissa dagar i veckan. Mina idee´om hur jag ska utveckla mitt eget IT-användande i klassrummet har nu stannat vid egna program. En esmart pedagog gör egna program som fyller syften klassen har behov av, mina program är i all enkelhet så som power point program för inlärning av begrepp och symbolik.
Första inlägget handlade för mej om att bli mera aktiv och effektiv som esmart pedagog, andra om kommunikation på nätet med föräldrar och elever samt om motivation och sista om att hitta bra program för elever att träna på hemma och att skapa egna.
Ettorna kan ännu inte skriva mycket men de har förstått tanken med wikisen och de visar intresse och kan kanske såsmåningom komma med egna idee´r.
/Camilla

Inga kommentarer: