Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


onsdag 7 januari 2009

Nya tag

Nu är det nytt år och nya tag som gäller. Tyvärr har det inte funnits så mycket tid till bloggande, men jag ser fram emot en ändring. Under hösten har däremot arbetet med IT i klassrummet gått framåt och det är även där som jag lagt min energi. Jag har skrivit om detta på kurshemsidan och där finns även en länk till klassens wikisida. Vi började arbeta med denna innan jul och nu under våren kommer det bli ytterligare intensivt arbete på vår sida sida som handlar om "havsresan" (En skrivuppgift som skrivs i kapitel. Det går ut på att eleverna ställs inför nya möten och händelser allt eftersom). Det kommer bli spännande att se vad som händer och hur arbetet med wikin kommer att utvecklas. Jag ser fram emot vårens alla IT upplevelser.../Lina

Inga kommentarer: