Om e-smart

E-smart är en utbildning för pedagoger verksamma i Nacka kommun. Syftet med utbildningen är att få in IT som ett naturligt verktyg i undervisningen.
E som i e-learning, e som i effektivitet, e som i energi.
E som i elev!

Här bloggar deltagarna om sina erövringar i klassrummet.


fredag 16 januari 2009

Nu är jag igång......

Jag har tänkt på vad en e-smart lärare kan vara.
Har helt låst fast mej vid att det är en lärare som letar bra program att använda i pedagogiskt syfte. Nu har jag lärt mej att det också kan vara en lärare som skapar egna uppgifter med datorn till hjälp.
Jag har erfarit att bilder är bra och effektivt med ettor och jag kan förstå att den wikis som jag skapat för klassen skulle passa bäst i högre åldrar. Jag är optimist och engagerar mej just nu i att få igång en kommunikation via min sida med föräldrar som kan och vill arbeta med läxor på sitt barns sida. Vet ej hur föräldrarna kommer att tycka att det är eller om de ens är intresserade av att prova....

Inga kommentarer: